Опасните товари по ADR са материали или предмети, които, ако не бъдат правилно контролирани, могат да представляват опасност за здравето и безопасността на хората, инфраструктурата или транспортните средства. Превозът на опасни товари ADR е строго регламентиран и контролиран от редица регулаторни органи на национално и международно ниво. Затова опасните стоки трябва да бъдат обработвани, пакетирани, етикетирани и транспортирани по строго определен ред.

Класификаторът на опасните стоки е в девет категории.

  1. Експлозиви (тук влизат всякакви вещества, които съдържат експлозивни смеси, дори и фойерверките); 
  2. Газове (всякакви лесно възпламеними товари); 
  3. Течни запалими вещества, като към тях се отнасят бензин, дизел, керосин, парфюмерийни продукти и др.;
  4. Твърди запалими (натриеви батерии, запалки, кибрит и др.); 
  5. Окисляващи се вещества (нитрати, перманганат, хлорити и др.); 
  6. Токсични вещества – медицински отпадъци, биологични култури и др.; 
  7. Радиоактивни материали; 
  8. Киселинни и корозионни материали; 
  9. Други видове материали (тук се включват материали, използвани в медицината).

Всяка грешка при транспортирането може да доведе до нежелателни последици и замърсяване на околната среда. Затова и лицата, ангажирани с превозването им, следва да притежават съответния сертификат ADR, който да гарантира способността им да извършват посочената дейност.

АДР консултант

Спедиторите на Карго Планет са запознати със спецификите в областта на превоза на опасни товари. Разполагаме с вътрешен консултант по ADR, сертифициран от Министерство на транспорта, съгласно изискванията след актуалните промени на наредбите.

Превозът на опасните товари обслужваме със стандартни бордови автомобили (13,60 м), оборудвани според изискванията на ADR Конвенцията.

Свързани услуги:

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо