Превозът на извънгабаритни товари е специфична дейност, която изисква комплексни познания и опит. Карго Планет има дългогодишен опит в организацията и реализацията на този тип транспорт. 

Извънгабаритен транспорт

Обикновено превозът на извънгабаритен товар е много скъп. Трябва да бъде доставен навреме и невредим.  Нерядко това изисква допълнителна подемна техника като кранове. Необходимо е транспортът да бъде координиран с Пътна полиция и АПИ, като нормативната база изисква изготвянето на специални документи и оборудване. 

Под изискванията на наредбите попадат превозни средства с обща маса над 45 тона, както и такива с височина над 4,30 метра, широчина над 3,30 метра и дължина над 22 метра. Ако превозното средство и товарът надвишават 4,50 метра, разрешителното за транспорт се съгласува с още редица институции като НЕК и Железопътна инфраструктура.

Карго Планет може да ви съдейства за организацията на извънгабаритния транспорт и в чужбина, където също трябва да се съблюдават редица изисквания, вкл. и забранените за превози дни.

Ние ще ви осигурим превозно средство, изцяло съобразено с нуждите на превозвания извънгабаритен товар, при необходимост ще ви осигурим ескорт и ще съгласуваме движението на товара по пътната мрежа. За повече информация се свържете с нашите консултанти на sales@cargoplanet.eu или на телефонните ни номера.

Свързани услуги:

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо