За да защитите товарите и пратките си от неблагоприятни непредвидени обстоятелства, можем да ви предложим застраховка. Карго Планет работи с повечето водещи застрахователи на българския пазар, като предлагаме консултации на нашите клиенти за избор на най-подходящите за тях параметри.

Какво осигурява карго застраховката? Тя покрива щетите при загуба, повреда или разноски, дължащи се на възникнало застрахователно събитие, причинено от опасности при пътуването на товарите по суша, въздух и вода. Застрахователното покритие е съгласно действащите Лондонски Институтски карго клаузи за загуба и/или повреда на застрахования товар, дължащи се на пожар, експлозия, природни бедствия, ПТП, преобръщане или дерайлиране на превозното средство и други. 

Застрахователното покритие може да бъде разширено с покритие и за други рискове, след заплащане на допълнителна застрахователна премия, така например: военни действия, стачки, бунтове и граждански вълнения, повреди, настъпили по време на товаро-разтоварните операции, счупване поради естеството на товара за чупливи товари, развала вследствие повреда на хладилната инсталация за превозвани с хладилни превозни средства товари, както и кражба или недоставяне.

Консултантите на на Карго Планет ще ви съдействат за документалното оформяне на полиците и съдействие пред застрахователя при настъпване на застрахователно събитие.

Свързани услуги:

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информациония ни бюлетин с новостите в логистиката и за актуалните ни промоции

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

Scroll Up