За насИсторияВизияВсички новиниКарго Планет ООД е първата фирма в България, сертифицирана по стандарт ISO 28000:2007

На 12 юни 2012 в София Карго Планет ООД съвместно с Лойдс Регистър ЕМЕА клон организира официално връчване на първия за България сертификат за управление на сигурността във веригата на доставките съгласно изискванията на ISO 28000:2007.

ISO 28000:2007 е международен стандарт за системи за управление на сигурността във веригата на доставки. Представлява интерес за фирми, в дейността на които доставките и свързаните с тях процеси имат съществено значение както по вход, така и по изход.

Стандартът дава рамка, с помощта на която се определят критичните за сигурността на доставките аспекти и която съдържа изисквания за контрола и управлението им с цел гарантиране максимална сигурност на изпълнението. Тези изисквания могат и трябва да обхващат различни параметри на дейността – например доставки и пласмент, управление на складово стопанство, производство, управление на информацията и пр.

ISO 28000 е подходящ за логистични структури (каквато се явява Карго Планет ООД), но също така и за всякакви други организации, в които веригата на доставки по вход и/или изход играе съществена роля за доброто и качествено изпълнение, както и за адекватно контролиране на чувствителните по отношение на доставките дейности.

Някои от основните ползи от въвеждането на ISO 28000 за клиентите на Карго Планет ООД са:
  
–  Управление на риска – наличие на изградени механизми за оценка на риска в различни аспекти и въвеждане на необходими защитни мерки;
– Гарантиране на сигурност пред контрагентите – наличието на сертифицирана система за управление на сигурността на доставките е залог за контрол върху критичните аспекти на изпълнението – входящ и изходящ;
– Повишаване на качеството – гарантираната сигурност на изпълнението повишава качеството на предлаганите услуги.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо