Всички новиниЗастраховка „Пожар и допълнителни рискове“

За да предлагаме и гарантираме на нашите клиенти и партньори все по-висока степен на сигурност при ползване на предлаганите от нас услуги, през август 2013 сключихме застраховка „Пожар и допълнителни рискове“ за стоки, намиращи се в склад „Каргопланет“. С тази наша стъпка Вашите товари са допълнително застраховани и срещу други рискове, освен настъпващите по време на фактическия превоз.

По този начин ние осигуряваме допълнително спокойствие за Вас и сигурност за Вашите товари, поверени на Карго планет ООД.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо