За насВсички новиниЯнуари – ново начало с удостоверение за одобрение от БАБХ

2023 година започна и е време да обявим, че складът ни разполага с удостоверение за одобрение от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните).

Съгласно изискванията на нормативната уредба, всеки обект за съхранение на храни трябва да разполага с разработена и внедрена система за управление безопасността на храните в съответствие с принципите на НАССР. Тази система включва:

 • Процедури за управление на отнасящата се до храните документация, за вътрешни одити на системата, за анализ на опасностите и определяне на критични контролни точки, за управление на несъответствията и за коригиращи действия;
 • Оперативни процедури по отношение основните фактори, имащи отношение към безопасността на съхраняваните храни: инфраструктура, входящ контрол, условия на съхранение, хигиена на помещенията, хигиена на персонала, обучение на персонала, контрол на вредителите, предпазване от кръстосано замърсяване, обратна връзка и проследимост, транспорт.

Всичко това дава възможност за спестяване на съществени разходи за стартиращи фирми, за които наемането на самостоятелно складово помещение би било нерентабилно.

НАССР системата за управление съхранението на храни осигурява защита срещу рисковете от замърсяване. Това включва:

 • Разделно съхранение на различни групи храни;
 • Ротацията на наличните количества храни на принципа „Пръв влязъл, пръв излязъл“; и проследяване сроковете на годност;
 • Ежедневно наблюдение и отчитане на поддържаните температури в помещението за съхранение на храни;
 • Контрол на вредителите, съобразен с изискванията за безопасност на храните.

По този начин, ние предлагаме на нашите клиенти:

 • Възможност за съхранение на широк диапазон храни, отговарящо на нормативните изисквания;
 • Прилагане на системни контролни мерки по отношение на възможните опасности, за да бъдат своевременно отстранени, или сведени до приемливо ниво;
 • Възможност за следене на наличностите посредством складов софтуер;
 • По-ефективно управление на ресурсите;
 • Ефективна ангажираност на нашите служители.

На разположение сме за консултации и решения на вашите логистични нужди.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо