За насВизияВсички новиниУспешно преминаване към новата версия на ISO 9001:2015

Какво е новото при нас?

Едно от новите изисквания на стандарта ISO 9001:2015 се отнася до оценка на рисковете и възможностите, произтичащи от средата и от изискванията на заинтересованите страни. В тази връзка разширихме оценката на риска, за да предлагаме на своите клиенти все по-добри логистични услуги. При планиране на своята дейност, ние обръщаме внимание не само на рисковете, които се свързват с възможни негативни последици, но и на възможностите за реализация и развитие, които съществуват успоредно с рисковете в почти всяка ситуация.

Целият екип на CargoPlanet се стреми да проучва и разбира потребностите на всички заинтересовани страни, да приема и спазва приложимите изисквания – законови и клиентски.

По отношение на човешките ресурси – освен съществуващите изисквания за поддържане на компетентността, обучение и развитие на служителите, понастоящем се отделя голямо внимание на осъзнаването на всеки един като част от колектива, което предполага и изисква индивидуален и прецизиран подход при човешките ресурси.

Новите изисквания по отношение на ръководството се разширяват отвъд управлението чрез възлагане на отговорности и контрол върху изпълнението на задачите. От ръководителя се очаква да е пример за подражание и реално да води служителите, което е същността на лидерството. Това стои в основата на приобщаването на хората, това е и важен елемент от структурата на CargoPlanet.

По отношение на оперативния контрол се въвеждат по-категорични изисквания за прилагане на процесен подход на всички нива и във всички аспекти на дейността. Това е залог за подобряването й, своевременно откриване и коригиране на слабости и постоянно подобряване на услугите.

Изисква се по-детайлно и в същевременно всеобхватно планиране.

Самата система за управление на качеството, с въведените в нея процеси на управление на рисковете и възможностите, играе ролята на превантивна мярка. Подобренията са насочени към постоянно повишаване на качеството на услугите, предотвратяване или намаляване на нежелани въздействия, подобрени резултати и повишена ефикасност.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо