Всички новиниTOC Мисловен процес за решаването на всяка бизнес ситуация

Ролята на мениджъра на всяка една бизнес компания е винаги да подобрява представянето на системата (работния процес) под негова отговорност. Целта на ТОС Мисловен процес е да се осигури набор от логически инструменти, с които да се създаде възможност за управление, анализ на затрудненията и достигане до най-оптималното решение. Това решение трябва да бъде предоставено по ефективен начин на отговорните хора, които да поемат неговото изпълнение с цел подобряване на бизнес процесите в дългосрочен план.

Вземането на решение не предполага развитие.

За да се вземе решение, е необходимо човек да има:

– ясно разбиране за власт и отговорност;

– възможности, от които да избира;

– механизъм, който да открие най-добрата възможност.

След вземане на решение: Разбиране на сигналите от реалността, която посочва дали сме постигнали очакваните решения, резултати или дали тя се нуждае от допълнително регулиране.

Естествено е, че при всяка промяна има съпротива.

Слоеве на съпротивата за промяна са стандартно няколко вида:

1. Отрицание:

– спор на тема какъв е проблемът

– несъгласие с посоката на разговора

– несъгласие, че взетото решение ще доведе до желаните ползи

2. Да, но…:

– страх, че решението ще доведе до отрицателен последствия (рискове)

– пречки за изпълнение, които изглеждат невъзможни за преодоляване

3. Положителен отговор “Да” и никакви последвали действия.

В CargoPlanet вярваме, че една дългосрочна стратегия за имплементиране на подобен тип системи за подобряване на работните процеси и среда е ключов фактор за развитието на компанията и бизнеса като цяло.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо