Всички новиниТенденции в управлението на връзки с доставчици (SMR) през 2017

В началото на 2017 беше проведено проучване сред специалисти в областта на доставките от 222 компании от целият свят. 57% от фирмите не успяват да използват потенциала си в SMR, защото не използват правилната технология. Това са най-новите констатации в Доклада за цялостно развитие на Мениджмънта на връзките с доставчици.

Синтезираме 3-те най-важни неща, които научихме от тях:

  1. Производството е на водеща позиция

Производствените браншове в момента са най-напредналите в мениджмънта на връзките с доставчиците (SRM) – между хора, процеси и технологии. По-конкретно това се случва в сектори като автомобилостроенето, промишленото производство, металите и технологиите. Една от причините е, че директните доставки в тези сектори, имат по-директно въздействие върху крайните продукти и клиенти. В тези отрасли външните разходи обикновено възлизат на 50% от приходите. Важно е да се отбележи, че при тях процесите са значително опростени. Също така има стабилни инвестиции в SRM технологии, за да подкрепят „ Lean” процесите т.е. процесите по ефективност и гъвкавост на производството.

      2.  Многонационалните компании са подготвени, но малките и средни предприятия напредват значително

Не е изненадващо, че големите мултинационални компании „показват пътя“. Но това, което може би не се знае е, че малките и средните предприятия не са твърде далеч от тях. Малките и средни предприятия трябва да работят върху свързването на стратегията и изпълнението.Докато големите компании търсят начини да използват размера си като сила, а не като пречка, по-малките също се възползват от по-малкия си размер т.е по-гъвкави са. Именно те създават ефективни процеси и ясно определят и изпълняват основните роли при менажирането на връзките с доставчиците. Всички процеси при тях обаче биха били по-ефективни, ако са наистина свързани, така че решенията и стратегиите да оказват въздействие върху ежедневните дейности, като увеличават съответствието помежду им

      3.  Възприемането на технологиите за управление на връзките с доставчици (SRM) все още е ниско Според световното проучване 37% от анкетираните компании нямат специална база данни с доставчици. 57% от компаниите в световен мащаб не ползват нито един портал за доставчици или пък двупосочна база за обмен на информация с доставчици, включително прогнози и планиране. Това е изненадващо, защото тези технологии могат значително да улеснят и да направят по-ефективно управлението на информацията за всеки нов доставчик. 

В това отношение по-засегнати са големите компании, за разлика от малките и средни предприятия. Нагледен пример за това са процесите при възлагане на обществени поръчки, при което все още се изисква достъп до две или повече системи без да могат да получат глобален поглед за базата доставчици. Това е истински проблем за големите организации със сложни вериги за доставки.

CargoPlanet

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо