ВизияВсички новиниНякои резултати на системата ни за управление на сигурността

Внедрената в Каргопланет система за управление на сигурността съгласно ISO 28000:2007 ни позволи още по-ефикасно да управляваме рисковете, свързани с организацията на транспорт. Сериозна част от тези рискове са евентуалните щети, които могат да настъпят по време на транспорта. В своята работа сме свели тези рискове до минимум, включително като сме избрали най-добрия застраховател на товари в България – ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”. Сътрудничеството ни е изключително ползотворно – което доказва, че успешно пазим Вашите пратки и интереси.

Ето го и доказателството:

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо