Всички новиниНАШИТЕ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ

КаргоПланет прилага и подобрява своя система за управление на качеството като средство да осигурява съответствието на спедиторските услуги, за да печели винаги удовлетвореността на клиентите си и за да постига вътрешна ефективност   

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО РАБОТИ В КАРГОПЛАНЕТ, “КАЧЕСТВО” Е: 
· внимателно отношение към всеки един от нашите клиенти 
· пълно и точно опознаване и спазване на изискванията на клиентите 
· отлично партниране с подизпълнителите за транспортни услуги 
· познаване и прилагане на валидните за работата ни нормативни изисквания 
· точно спазване на правилата за добри практики и писаните инструкции 
· постоянно задължение за обучение и развитие на квалификацията 
· организирана и ефикасна работа срещу причините за несъответствия
· непрестанно подобряване на организацията на работа и изпълнението 
· отлични колегиални отношения, сътрудничество и взаимопомощ   

 ЗА ДА ПОСТИГАМЕ ТОВА КАЧЕСТВО НИЕ СИ ПОСТАВЯМЕ ЦЕЛИ И ЩЕ ПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СИЛИ И АМБИЦИИ ЗА: 
· правилно прилагане на изискванията на системата ни по качеството
· добри резултати в работата по постигане на целите ни по качеството 
· поддържане и развитие на ефективността на процесите на системата 
· анализи на работата и резултатите, за да предлагаме подобрения 
· опознаване и оценяване на удовлетвореността на нашите клиенти 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА КАРГО ПЛАНЕТ, ДЕКЛАРИРАМ 
1) Ще изисквам да се постигат клиентските, нормативни и законови изисквания
2) Да осигурявам със средствата на управлението провеждането на тази политика и постигането на свързаните с нея цели по качеството на КаргоПланет 
3) Да осигурявам ресурсите, необходими за поддържане и развитие на системата за управление на качеството и за постигане на съответствие на услугите 
4) Да се ангажирам лично с прегледи на системата и решения за подобряването й   

Станислав Димитров, управител на КаргоПланет ООД
Януари 2009 г. гр. София 

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо