ИсторияВсички новиниKонсултант по безопасността при превоз на опасни товари

От 07.03.2011 Карго Планет ООД има удоволствието да Ви предложи експертно мнение и съвети при въпроси, свързани с превоза на опасни товари в лицето на

Михаил Игнатов
консултант по безопасност при превози на опасни товари по шосе от:
клас 1, клас 2, клас 7, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9

Клас 1 Взривни вещества и изделия
Клас 2 Газове
Клас 3 Запалими течности
Клас 4.1 Твърди запалими вещества, самореагиращи вещества и твърди десенсибилизирани взривни вещества
Клас 4.2 Самозапалими вещества
Клас 4.3 Вещества, които в контакт с вода отделят запалими газове
Клас 5.1 Окисляващи вещества (поддържащи горенето)
Клас 5.2 Органични пероксиди
Клас 6.1 Токсични вещества
Клас 6.2 Инфекциозни вещества
Клас 7 Радиоактивни материали
Kлac 8 Корозионни вещества
Клас 9 Други опасни вещества и изделия

Сертифициран АДР консултант на ваше разположение

Транспорта на опасни товари изисква задълбочени познания, контрол и мониторинг при спазването на формалните изисквания за превоз на съответните вещества. В тази връзка ние имаме назначен адр консултант по безопасността при превоз на опаси стоки – Михаил Игнатов с удостоверение №1832 издадено от ИА Автомобилна Администрация.

Нашият специалист е със задълбочени познания относно изискванията за превоз на всички класове опасни товари. Изключение правят единствено веществата от клас 1 – експлозиви и от клас 7 – радиоктивни.

Не се колебайте – задайте ни своите въпроси бързо и лесно през формата за запитване.

Ще ви отговорим в най-кратък срок!

 

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо