Всички новиниКарго Планет ООД пристъпва към разработване и внедряване на система ISO 28000:2007 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКАТА

За да предлагаме и гарантираме на нашите клиенти и партньори все по-висока степен на сигурност при изпълнение на транспортните задачи, от 01.05.11 пристъпваме към разработване и внедряване на система за управление на СИГУРНОСТТА ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКАТА ISO 28000:2007.

Системата за управление на сигурността на доставката ISO 28000:2007 се базира на оценка и управление на риска. Оценката обхваща потенциални рискове за сигурността – природни бедствия, производствени аварии, повреди в оборудване и средства за транспорт, епидемични обстановки, терористични актове, фактори извън контрола на фирмата и други такива.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо