Всички новиниIncoterms® 2020 – ICC – International Chamber of Commerce

2020 година започна и е време за новини! 

Можем да се похвалим, че сме преизпълнили плана за предходната година.

Щастливи сме да ви съобщим, че новото при Cargo Planet е актуализирането на логистичния ни софтуер с цел все по-достъпна и лесна работа, както за служителите, така и за клиентите ни. 

И така, осъществяването на дадена външнотърговска сделка се предшества от предварителна подготовка. Самата същност на договорите за международна продажба и на факта, че продавачът и купувачът имат своите седалища, налага нуждата произведената от продавача стока да се експортира и да се достави до уговореното в договора местоназначение в държавата на купувача. 

Успешното доставяне на стоката изисква извършването на много действия. Тя трябва да се натовари – за тази цел трябва да се сключи превозен договор. Всяка държава изисква за преминаването на стоките през нейната граница съответните документи. Често пъти във връзка с преминаването на стоките държавите установяват свой вносно-износен режим. По време на пътя стоката трябва да се застрахова. В мястото на доставка някой трябва да разтовари стоката. Всички тези допълнителни въпроси във връзка с международната доставка трябва да се уговорят в договора за международна продажба. При уреждането на тези въпроси в международната търговия са се създали и наложили обичайни правила. За да може процедурата по сключването на една външнотърговска сделка да се ускори и облекчи, наложените обичайни правила са обобщени от международна търговска конвенция в Париж в сборник озаглавен „Международни правила за тълкуване на търговските термини“, които са известни в практиката като правилата ИНКОТЕРМС.

Сборникът е издаден за първи път 1936 г., но е актуализиран периодично през годините за да вземе предвид новосъздадените правила при сключване на договор за международна продажба. Промените са били през 1957, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 и 2010 година. 

Incoterms 2020 е най-новата ревизия на международните търговски норми, продиктувана от динамичните промени, наложени от големите икономики.

ICC (International Chamber of Commerce) пусна Incoterms® 2020, най-новото издание на известните търговски условия за продажби на стоки, осигуряващи сигурност и яснота на бизнеса и търговците навсякъде.

По-достъпна и лесна за използване Incoterms® 2020 включва по-подробни обяснителни бележки с подобрена графика, за да илюстрира отговорностите на вносителите и износителите за всяко правило на Incoterms®. Въведението в Incoterms® 2020 включва и по-подробно обяснение за това как да изберем най-подходящото правило на Incoterms® за дадена транзакция или как договорът за продажба взаимодейства с допълнителни договори.

Сега накратко ще обобщим какво е новото при Incoterms® 2020:

  • Има промяна в името за доставено в терминал (DAT) на DPU – с включено разтоварване на стоката;
  • Incoterms® 2020 изравнява различните нива на застрахователно покритие при условия CIF – стойност на стоката, застраховка и транспорт със CIP – стойност и застраховка, платени до …(адрес на доставка);
  • Изчиства се коя страна за каква част от разходите отговаря;
  • Детайлизира се сигурността във връзка с транспорта;
  • Incoterms® 2020 включва и договорености за превоз със собствени транспортни средства, а не само такива на трета страна;
  • FCA (за морски транспорт) дава възможност за издаване на B/L при натоварване на пратката; 
  • Лесна за употреба.

Спедиторите на фирма Cargo Planet са на ваше разположение за консултации и оферти относно вашите логистични нужди, както и да организират доставките ви по суша, море и въздух.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо