Месец на Полша в CargoPlanet

12/11/2018

И продължаваме да си разказваме за страната, чийто астроном Николай Коперник е първият, който предположил, че Земята не е центърът на Вселената.

А вчера се отпразнуваха 100 години независима Полша – национален празник, честван на 11 ноември. На този ден се отбелязва възстановяването на независимостта през 1918 г., след периода от 123 г., в който Полша е разделена между Русия, Прусия и Австро-Унгария. Празникът е двоен, защото тази година се честват и 100 години дипломатически отношения между Полша и България, установени през същата 1918-та.

Сега ще направим малко разяснение за това - какво трябва да знаете, ако получавате или изпращате товари от или до Полша?

От 18 април 2017 г. в Република Полша влезе в сила закон за „Система за мониторинг на пътни превози на стоки“. Законът обхваща търговията с двигателни горива, добавки към горива, смазочни масла, размразители на база етилов алкохол, разредители и разтворители, етилов алкохол без акцизни знаци и изсушен тютюн. Основно под наблюдение са товари с маса над 500 килограма или 500 литра.

Освободени от задължителната регистрация са стоките посочени в закона, които са превозвани в рамките на пощенска пратка, вътрешнообщностното движение на акцизни стоки под режим отложено плащане (EMCS) и акцизен режим.

Законът въвежда нови задължения за субектите участващи в превоза на стоки с повишен риск от измама, т.е. изпращач, превозвач, шофьор и получател („участници“).

Основното задължение на участниците е свързано със задължителната регистрация и актуализация на данните за превоз в полския регистър „SENT“. За тази цел участниците следва да имат регистрирани профили на платформата PUESC, намираща се под адрес https://puesc.gov.pl. Регистрацията на профил се извършва само от физически лица. При фирмен профил, физическото лице следва да може да представлява съответния субект. Регистрацията на превоза и актуализацията се извършва с помощта на услугата “е-Превоз“ (e-Przewóz) предоставена от Държавната Данъчна Администрация.

За нарушение на изискванията свързани с регистрацията и актуализацията на данните на превоза, законът предвижда различни сурови парични глоби за участниците. Някои от тях са следните:

  1. За липса на регистрация на превоза от страна на изпращача – глоба на изпращача в размер на 46% от стойността нето на стоката, но не по-малко от 20.000 злоти (ок. 4700 евро);
  2. За липса на регистрация на превоза от страна на превозвача – глоба на превозвача в размер на 20.000 злоти (ок. 4700 евро);
  3. За неизвършена от превозвача актуализация на данните на превоза – глоба на превозвача в размер на 5.000 злоти (ок. 1700 евро);
  4. Извършване на превоз без референтен номер на превоза или заместващи го документи – глоба на шофьора от 5000 злоти до 7500 злоти (ок. 1700 евро).

Очаквайте още бизнес и интересни факти за страната, в която именните дни са по-важни празници от рождените дни.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход