България ↔ Германия & CargoPlanet = 11 години съвместна - работа част II

10/10/2018

В Берлин има повече мостове, отколкото във Венеция. Прекрасната немска столица разполага с цели 960 моста и значителна водна площ. В нея се включват езера и около 180 километра плавателни водни пътища. Берлин се слави също и с това, че е 9 пъти по-голям по площ от столицата на Франция – Париж.

Германия изнася повече стока, отколкото всяка друга държава в света.

Относно българо-германските икономически отношения през 2017, то може да се каже, че през изминалата година сме изнесли повече стока към Германия, отколкото сме внесли, което е прецедент. От 1942 година не се беше случвало подобно развитие, като единствено през 2013 година се изненадахме със същата ситуация.

Като цяло, търговията между двете страни върви добре. В Германия има организация – „Източна комисия на германската икономика“ (Оѕt-Аuѕѕсhuѕѕ dеr Dеutѕсhеn Wіrtѕсhаft ). Ролята й е да наблюдава 21 страни в региона на Източна Европа, като от тях България е на трето място по оборот на търговията с Германия.

Относно АДР /опасните/ товари, за които загатнахме в първата част, то сега дойде време да дадем повече яснота.

Транспортирането на опасни товари е дейност, която се извършва със специално оборудване и шофьори, които са преминали обучение. В Европейската спогодба за международен превоз на ADR по шосе са уточнени всички подробности относно тази дейност. За повече информация, относно Вашите товари - можете да се обърнете към сертифицитаните ни консултанти.

Терминът „опасни товари” означава вещества или продукти, които се превозват при специални предпазни мерки в зависимост от техния клас на опасност за човека и околната среда.

Всички превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари минават задължителна проверка, с която да се удостовери, че отговорят на нормативната уредба.

В противовес на гореспоменатото, за изминалата 2017-та година, статистиката ни за превозените пратки през мрежата на CargoPlanet с Германия е следната:

  • България – Германия → 425 транспорта
  • Германия – България → 1601 транспорта

Това е засега от нас – очаквайте още бизнес и интересни факти за страната, където, за да си поръчате бира в кръчма, то трябва да вдигнете палеца си, а не показалеца.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход