Всички новиниАвстрия и България – Транспорт по ноти

В следващите редове ще посочим – кои са водещите фактори за добре обособената транспортна инфраструктура на Австрия, както и бизнес насочеността с нашата страна.

Австрия и България поддържат интензивни икономически отношения.

Страната на Моцарт се класира сред водещите чуждестранни инвеститори у нас, като стокообменът възлиза на над 1,2 млрд. евро годишно. Австрийските фирми, които имат представителства в България са над 350, а повече от 30 фирми имат производства на територията ни.

Географското местоположение на страната, спомага тя да се обособи, като логистичен център на Европа. Логистичните и транспортни услуги в Австрия са добре развити и конкурентни благодарение на мултимодалната мрежа и транспортна инфраструктура – сухопътна, ЖП, водна и въздушна.

Австрия прави най-големите инвестиции в развитието на ЖП транспорта си. Също така тя е и страната с най-стари традиции в този тип транспорт. 32% от всички стоки се транспортират с железниците. Този вид транспорт е предпочитан, тъй като се ползва с по-нисък разход на енергия и значително допринася за намаляване количеството на въглероден двуокис.

Водният транспорт се осъществява основно чрез реките Рейн и Майн, като  коридор 7-Рейн-Майн-Дунав е и връзката между Северно и Черно море. Общо 8,5 милиона тона стоки са били превозвани като товарен транспорт по австрийския участък на река Дунав през 2019 г.

Въздушният транспорт е ключов фактор за икономическата активност в Австрия. Той допринася с 7,6 милиарда евро за икономиката, което е 2,1% от БВП. Австрия има 16-ия най-голям авиационен пазар в Европа.

Относно сухопътния транспорт – въведени са набор от норми за намаляване на емисиите, свързани с движението по пътищата (шум и замърсяване на въздуха). Интересен факт са обособените така наречени „Зелени зони“. По този начин, за да влязат в екологичните зони, превозните средства, които са сред най-замърсяващите, трябва да имат австрийски еко стикер.

Пътната мрежа е с дължина над 125 000 км, от които 2 200 км – скоростни магистрали. По тях през 2019 г. са преминали от територията на Австрия за страни от Европа 402,2 милиона тона стоки. Вносът за България през 2019 г. се равнява на 157,97 млрд. евро, а износът 153,97 млрд. евро.

Страната ни изнася за Австрия предимно спортни и модни облекла, изделия на текстилната промишленост, спортни съоръжения и артикули, машини и апарати. В същото време България внася: медикаменти, автоматични машини за обработка на информация, електрически апарати и др.

Австрийският транспортен бранш все повече се превръща в доставчик на мултимодални, глобални и  логистични решения ориентирани към крайният потребител.

Ние от CargoPlanet, можем да предложим индивидуални решения на нашите клиенти, ориентирани към конкретните нужди и бързи срокове на доставка.

За нас

Спедиторска фирма Карго Планет ООД е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни товари и опасни товари. Извършваме спедиция по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване както и специфични решения за доставките и поддръжката на онлайн бизнеса - фулфилмънт.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За информационния ни бюлетин с новостите в логистиката и актуалните ни промоции

Cargo Planet 2023 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо

За нас

Фирмата е изцяло българска и специализира в пълния спектър услуги от транспортно-логистичната индустрия: сухопътен транспорт на групажни пратки, превоз на частични и цели товари; включително транспорт на извънгабаритни пратки и опасни товари по дестинации из цяла Европа и България. В допълнение компанията предлага пълно складово обслужване за клиентите за националната палетна дистрибуционна мрежа Pall-Ex.
https://cargoplanet.eu/wp-content/uploads/2020/09/Asset-3.png

Абонирайте се

За да получавате търговски предложения и бюлетин

Cargoplanet 2021 © Всички права запазени. Уебсайт от Студио Кипо