Застраховки - Карго инс

Карго планет отделя особено внимание на качеството и сигурността. В транспорта обаче не всичко може да бъде гарантирано, транспортът крие своите рискове. Препоръчваме Ви винаги да застраховате Вашите товари.

 

За да бъдете, като наши клиенти, сигурни на 110% за своята стока, ние предлагаме да сключим от Ваше име и за Ваша сметка карго застраховка при застраховател №1 на карго товари в България.

 

Отговорността, която носи Вашия спедитор в зависимост от вида транспорт, е лимитирана съгласно международното и българското право. Избегнете риска – обърнете се към Вашия търговец или спедитор за допълнителна информация. 

X

Вход

X

Вход

X

Вход